• banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

تراز آخرین فرد قبولی در ازمون کاردانی به کارشناسی ازاد 87

 تراز آخرین فرد قبولی انتخاب اول تعدادی از دانشگاه عبارتند از:

 


تراز
دانشگاه
ردیف
5491 آبادان
1
5006 آشتیان
2
5511 آیت الله آملی
3
5477 اراک
4
5292 ارومیه
5
5002 اهر
6
5004 بافت
7
5312 بندرعباس
8
5497 بهبهان
9
5007 پارس آباد مغان
10
6024 پرند
11
5015 تفرش
12
6747 تهران جنوب
13
6850 تهران شمال
14
6835 تهران مرکزی
15
5011 تویسرکان
16
5008 خمین
17
5817 دزفول
18
5504 دماوند
19
5000 دولت آباد
20
5012 رفسنجان
21
5952 رودهن
22
5589 زنجان
23
5481 ساری
24
5738 ساوه
25
5003 سیرجان
26
5005 شبستر
27
5004 شهرمجلسی
28
5993 شهریار (شهر قدس)
29
6212 شیراز
30
5906 قزوین
31
5012 قوچان
32
5327 کاشان
33
6308 کرج
34
5379 گرگان
35
5387 گرمسار
36
5726 لاهیجان
37
5537 ماهشهر
38
5138 مبارکه
39
5966 مشهد
40
5003 ملایر
41
5066 میانه
42
5017 میبد
43
5825 نجف آباد
44
5561 همدان
45
5530 ورامین
46
5058 یزد
47 برچسب ها : قبولی در ازمون کاردانی به کارشناسی، تراز آخرین، کنکور کاردانی به کارشناسی، تراز واحد های مختلف دانشگاه آزاد،

تراز واحد های مختلف دانشگاه آزاد، مربوط به آزمون سال 1387

تراز واحد های مختلف دانشگاه آزاد، مربوط به آزمون سال 1387 ( به صورت صعودی مرتب شده است )

 

تهران شمال    --->    6850

تهران مرکزی    --->    6835   ( امسال پذیرش ندارد )

تهران جنوب    --->    6747

کرج    --->    6308

شیراز    --->    6212

پرند    --->    6024

شهریار ( شهر قدس )    --->    5993

مشهد    --->    5966

رودهن    --->    5952

قزوین    --->    5906

نجف آباد    --->    5825

دزفول    --->    5817

ساوه    --->    5738

لاهیجان    --->    5726

زنجان    --->    5589

همدان    --->    5561

ماهشهر    --->    5537

ورامین    --->    5530

آیت الله آملی     --->    5511

دماوند    --->    5504

بهبهان    --->    5497

آبادان    --->    5491

ساری    --->    5481

اراک    --->    5477

گرمسار    --->    5387

گرگان    --->    5379

کاشان    --->    5327

بندرعباس    --->    5312

ارومیه    --->    5292

مبارکه    --->    5138

میانه    --->    5066

یزد    --->    5058

میبد    --->    5017

تفرش    --->   5015  

رفسنجان    --->    5012

قوچان    --->    5012

تویسرکان    --->    5011

خمین    --->    5008

پارس آباد مغان    --->    5007

آشتیان    --->    5006 
شبستر    --->    5005

بافت    --->    5004
شهرمجلسی    --->    5004

سیرجان    --->    5003

ملایر    --->    5003

اهر    --->    5002

دولت آباد    --->    5000برچسب ها : تراز واحد های مختلف دانشگاه آزاد،
پشتیبان

پشتیبانی کاربران: siavashabdolahi@gmail.com
banner 240x200px

آرشیو

آمار سایت

صفحات

نویسندگان